Terug naar de website
Enquête
Zoekrobot
Welke zoekfunctie heeft u gebruikt? *
algemeen
zoeken naar archieven
zoeken naar archiefvormers
zoeken naar personen
1) Hoe heeft u de zoekrobot leren kennen? *
via de nieuwsbrief van het rijksarchief
in de leeszaal van het rijksarchief
via collega's, vrienden, ...
via een website van een vereniging, ...
toevallig, door te surfen op internet
2) Heeft u de vorige versie van de zoekrobot gebruikt? *
ja
nee
3) Evalueer de zoekmogelijkheden van de nieuwe zoekrobot op een schaal van 1 (zeer slecht) tot 10 (zeer goed) *
1
zeer slecht
2345678910
zeer goed
niet van toepassing
Indien u opmerkingen of suggesties heeft, kan u deze hieronder meedelen.
4) Evalueer de snelheid van de zoekrobot op een schaal van 1 (zeer traag) tot 10 (zeer snel) *
1
zeer slecht
2345678910
zeer goed
niet van toepassing
Indien u de antwoordsnelheid traag vindt, gelieve te noteren welke velden u gebruikt heeft in uw zoekvraag en de weekdag en het uur waarop u de zoekvraag gestart heeft. De reactietijden van de zoekrobot zijn immers afhankelijk van het aantal gelijktijdige gebruikers en van de complexiteit van de zoekvraag. We willen deze gegevens verder analyseren om de performantie van de zoekrobot te verbeteren.
5) Evalueer de presentatie van het zoekresultaat op een schaal van 1 (zeer slecht) tot 10 (zeer goed) *
1
zeer slecht
2345678910
zeer goed
niet van toepassing
Indien u opmerkingen of suggesties heeft, kan u deze hieronder meedelen.
6) Algemene opmerkingen
7) U kan deze enquête anoniem versturen of indien u wenst op de hoogte gehouden te worden van de aanpassingen aan de zoekrobot, ... kan u hieronder uw naam en e-mailadres noteren.
Naam + Voornaam: Email: